Urząd Celny w Krakowie kod jednostki : 351000


 

 

właściwość miejscowa

powiaty:

 • chrzanowski
 • krakowski
 • miechowski
 • myślenicki
 • olkuski
 • nowotarski                                                                                                                                    z wyłączeniem gmin: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Szczawnica
 • oświecimski
 • proszowicki
 • suski
 • tatrzański
 • wadowicki
 • wielicki
 • oraz miasto KrakówCZAS PRACY

 

Komórki organizacyjne urzędują od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7.00 do 15.00

z wyjątkiem Sekcji Akcyzy i Gier 2, która urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7.15 do 15.15

 

dane teleadresowe

 

 

Kierownictwo Urzędu Celnego w Krakowie:

 

podinspektor celny Jarosław Chłoń - Naczelnik Urzędu Celnego

podinspektor celny Lilla Kozioł - I Zastępca Naczelnika

nadkomisarz celny Piotr Rzeszowski - II Zastępca Naczelnika

komisarz celny Piotr Płonka - III Zastępca Naczelnika

 

 
Reklama