Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego PDFDrukujEmail
poniedziałek, 09 stycznia 2012 00:00

WZORY DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.01.2012 r.

 


AKC-ST/AKC-STn - deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

 

AKC-PR - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

 

AKC-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

 

AKC-Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

 

AKC-U (5) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego

 

AKC-WW (1) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

 

AKC-4/AKC-4zo Deklaracja dla podatku akcyzowego

 

AKC-4/A Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego

 

AKC-4/B Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

 

AKC-4/C Podatek akcyzowy od piwa

 

AKC-4/D Podatek akcyzowy od paliw silnikowych - z wyłączeniem gazu

 

AKC-4/E Podatek akcyzowy od damochodów osoboowych

 

AKC-4/F Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych

 

AKC-4/H Podatek akcyzowy od energii elektrycznej

 

AKC-4/I Podatek akcyzowy od paliw opałowych

 

AKC-4/J Podatek akcyzowy od gazu

 

AKC-4/K Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów

 

 

AKC-EN Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

 

AKC-PA Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy

 

AKC-P Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

 

INF-A Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym

 

INF-B Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym

 

INF-C Informacja o piwie w składzie podatkowym

 

INF-D Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym - z wyłączeniem gazu

 

INF-F Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym

 

INF-I Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym

 

NF-J Informacja o gazie w składzie podatkowym

 

INF-K Informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym

 

Dokument dostawy dla wyrobów węglowych w formie uproszczonej

 

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju

 

Uproszczony Dokument Towarzyszący

 

Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego

 

DOKUMENT POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO / ZAPŁATY AKCYZY

 
Reklama

Subskrybuj kanały informacyjne

AEO Akcyza Aktualności Gry i zaklady wzajemne